מקרה 28 Case

חסר לטרליות עליונות ניתן לטיפול על ידי תזוזה של כל השיניים לכיוון דיסטלי ופינוי מקום לגשר אדהזיבי. הקשתיות השקופות משמשות גם לפתרון אסתטי במהלך הטיפול על ידיי הכנסת פונטיקים בצורת השן/שיניים החסרה/ות לקשתיות.

missing upper lateral incisors can be treated by moving teeth posteriorly and open the space for bonded bridges. Clear aligners can be used to include pontics and keep the aesthetics throughout the whole treatment.

הנני מעוניין/ת להירשם לניוזלטר לקבלת טיפים

דילוג לתוכן